SRB:

Planina Tara se nalazi u zapadnoj Srbiji, u blizini Bajine Bašte i iznad Perućačkog jezera na reci Drini. Na samoj je granici sa Bosnom i Hercegovinom i udaljena je od Beograda oko 180 km. Prosečna nadmorska visina je 1000-1200 m, a najviši vrh Kozji rid je na 1591 m.

Pokrivena je gustim šumama prošaranim proplancima i livadama sa stenovitim liticama, jarugama i pećinama. Klimatski uslovi pogoduju lečenju bronhijalne astme, hroničnog bronhitisa, anemije i jačanju imunološkog sistema.

Nacionalni park „Tara„ prograšen je 1981. godine i prostire se na površini od 19.175 ha. Taru odlikuje raznovrstan biljni svet – naročito se ističe Pančićeva omorika, koja se jedino ovde može naći. Mnogobrojne životinjske vrste su zastupljene u području parka, a najviše mrki medved, divokoza, veliki tetreb, suri orao i drugi.

Turistički centri Tare su Kaluđerske bare i Mitrovac. Kaluđerske bare su smeštene na 1000 m nadmorske visina, na raskrsnici puteva prema Bajinoj Bašti, Mitrovcu, Mokroj Gori i Kremnima. Mitrovac je jedna od najvećih visoravni na 1080 m i ima veliki broj uređenih sportskih terena, sa dobrim uslovima za aktivan odmor ili pripreme sportskih ekipa.

Turistima su na raspolaganju uređene pešačke staze, a za sportiste i rekreativce tu je trim staza, fudbalski teren, otvoreni tereni za male sportove i drugi sadržaji. Na nadmorskoj visini od 1000 m postoje ski staze i dva ski lifta, i to jedan za decu i početnike dužine 150 m i drugi za skijaše rekreativce, dužine 450 m.

Šume, kanjoni i obale reka čuvaju tragove praistorijske, antičke, rimske i vizantijske kulture.  Jedinstvenu narodnu umetnost predstavljaju dinarske brvnare, koje se prostiru pored obala reke Drine.

Drina sa jezerom kod Perućca obiluje svim vrstama ribe, naročito trofejnim primercima mladice i soma. U letnjoj sezoni turistima su na raspolaganju uređene plaže na jezeru, čamci za izlete i otvoreni bazeni.

ENG:

Mountain Tara is situated in Western Serbia near the town of Bajina Bašta and lake Perućačko jezero on Drina river, on the border with Bosnia and Hercegovina, 180 km from Belgrade. Average heights are 1000-1200 m, and the highest peak is Kozji rid (1591 m).

The area is covered with tick forests, hills and meadows, with rocky cliffs and caves. The micro climate is suitable for people with respiratory problems.

Parts of the mountain were designated as national park in 1981. The 19,200-ha park, with administrative offices in Bajina Basta. The park is home to the rare Pancic Spruce (Picea omorica), which dates to the pre-historic Tertiary era. Also in its forests are many varieties of wild animals: bear, chamois, tetrao, golden eagle etc. Waterfalls within the national park are also part of its impressive beauty along the course of mountain rivers and streams. Known for its beautiful peaks, thick forests, and deep caves, the park’s highlight is the massive Drina River Gorge, where rafting and boat trips are organized. Also at Perućačko lake one can enjoy fishing and boat trips.

Touristic centers on Tara are Kaluđerske bare and Mitrovac, with good conditions for an active holiday and sports trainings, with proper walking paths, football fields etc.